پلاستیک امواج

پلاستیک امواج

پلاستیک امواج  نوع خدمات تدریس  شرح خدمات کار استاندارد شده (Standardised work)  براساس الزامات گروه پژو-ستروئن (PSA)  درباره پروژه این پروژه را به عنوان مدرس در گروه آموزشی و مشاورین پارسه، انجام داده ام.  درباره شرکت شرکت پلاستیک...