آرد البرز

آرد البرز

آرد البرز  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره پروژه این پروژه را با حمایت آقای مهندس علیرضا غیاثی که از مشاوران، مدرسان و سرممیزان بنام و شناخته شده سیستم های ایمنی مواد غذایی در کشور هستند، انجام داده ام.  درباره...
قهوه سازان پارت (مولتی کافه)

قهوه سازان پارت (مولتی کافه)

قهوه سازان پارت (مولتی کافه)  نوع خدمات تدریس  شرح خدمات مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000:2018  درباره شرکت صنايع قهوه پارت سازان با استفاده از تکنولوژی انحصاری، به عنوان تنها کارخانه تولیدکننده قهوه فوری در ایران و بزرگترین تولید کننده...