بهین ابزار ایساتیس

بهین ابزار ایساتیس

بهین ابزار ایساتیس  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO/TS 16949:2009 کنترل آماری فرآیند (SPC) تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP) تحلیل آثار بالقوه خرابی در فرآیند (PFMEA) ممیزی محصول (SQFE)  درباره پروژه...