سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)  نوع خدمات مشاوره  شرح خدمات تدوین استاندارد ملی ارایه غذا و نوشیدنی های حلال  درباره شرکت ‡تشکیلات سازمان ملي استاندارد ايران همزمان با تصويب قانون اوزان و مقياس ها در سال 1304 خورشیدی شکل گرفت و...
بستنی شاد

بستنی شاد

بستنی شاد  نوع خدمات مشاوره  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره پروژه این پروژه را با حمایت آقای مهندس علیرضا غیاثی که از مشاوران، مدرسان و سرممیزان بنام و شناخته شده سیستم های ایمنی مواد غذایی در کشور هستند، انجام داده ام. شایان ذکر است الزامات...
تاراذوب (گروه عظام)

تاراذوب (گروه عظام)

تاراذوب (گروه عظام)  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 کنترل آماری فرآیند (SPC) تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP) تحلیل آثار بالقوه خرابی در فرآیند ( PFMEA) ممیزی محصول (SQFE)...
پیوند توسعه

پیوند توسعه

پیوند توسعه  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات الزامات NSA شرکت پژو- سیتروئن IATF 16949:2016 کنترل آماری فرآیند (SPC) تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP) تحلیل آثار بالقوه خرابی در محصول و فرآیند (DFMEA, PFMEA) ممیزی...
بستنی کاله (آریس)

بستنی کاله (آریس)

بستنی کاله (آریس)  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO 9001:2015 ISO 9004:2018 کنترل آماری فرآیند (SPC)  درباره پروژه این پروژه را با حمایت آقای مهندس علیرضا غیاثی که از مشاوران، مدرسان و سرممیزان بنام و شناخته شده سیستم های ایمنی مواد غذایی...