قهوه سازان پارت (مولتی کافه)

قهوه سازان پارت (مولتی کافه)

قهوه سازان پارت (مولتی کافه)  نوع خدمات تدریس  شرح خدمات مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000:2018  درباره شرکت صنايع قهوه پارت سازان با استفاده از تکنولوژی انحصاری، به عنوان تنها کارخانه تولیدکننده قهوه فوری در ایران و بزرگترین تولید کننده...