مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)

مهندسی و ساخت توربین مپنا (تـوگا)  نوع خدمات ممیزی  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره شرکت در پاسخ به نياز روزافزون به انرژی الكتريكی در ايران و عدم توليد توربين و تجهيزات جانبی آن در كشور، شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا) كه يكی از...
لوید آلمان کیش

لوید آلمان کیش

لوید آلمان کیش  نوع خدمات ممیزی  شرح خدمات ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004  درباره شرکت شرکت لوید آلمان کیش، ماموریت ما ارائه یک نقشه راه برای دستیبابی به چشم انداز است. تلاش ما همواره بر آن است که ایمن تر، خردمند تر و سبزتر...