موضوعات مشاوره

طرح ریزی و پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که کیفیت محصول و خدماتشان اهمیت دارد و قصد دارند کسب و کار خود را با محوریت کیفیت سازماندهی و مدیریت کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • افزایش فروش و سود آوری
 • کاهش هزینه ها در بلند مدت
 • افزایش بهره وری و مزیت رقابتی
 • بهینه نمودن فرآیند ها
 • شفاف شدن نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات و برقراری نظم در سراسر سازمان
 • بهبود ارتباط و تعامل با کارکنان و مشتریان
 • همسو سازی فعالیت ها و کارکنان با جهت گیری های استراتژیک سازمان
 • فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر
 • ایجاد فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید
 • افزایش اطمینان مشتریان از تعهد سازمان به کیفیت محصولات و خدمات
 • ممیزی مستقل توسط شرکت های گواهی دهنده خارجی و اخذ اعتبار بین المللی
 • افزایش رضایت مشتریان
 • بهبود کیفیت محصولات و خدمات
 • تحویل بموقع محصولات و خدمات
 • ردیابی محصولات و خدمات

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد IATF16949:2016

سیستم مدیریت کیفیت خودرویی

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • فراگیری الزامات جدیدترین استاندارد بین المللی رسیدگی به شکایات مشتریان

مزایایی اجرای پروژه

 • کارشناسان و مدیران فروش و خدمات پس از فروش

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات پژو-سیتروئن (PSA)

NSA, PPA, QSB+

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید فعال در زنجیره تامین قطعات خودرو که کیفیت قطعات تولیدی آنها اهمیت دارد و قصد دارند ضمن سازماندهی کسب و کار خود با محوریت کیفیت، با خودروساز های داخلی و بین المللی نیز همکاری کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • آمادگی سازمان برای همکاری با خودروسازان داخلی و بین المللی
 • ایجاد بهره وری و ارزش افزوده در عملیات تولیدی و مهندسی
 • بهبود کیفیت محصولات تولیدی
 • ترویج فرهنگ صنعتی خودروسازان بزرگ دنیا
 • بهره مندی از رویکردهای نوین و اثربخش قطعه سازی

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات طراحی و توسعه محصول و فرآیند ویژه صنایع قطعه سازی خودرو

براساس متدلوژی APQP و الزامات استاندارد IATF16949:2016

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید فعال در زنجیره تامین قطعات خودرو که کیفیت قطعات تولیدی آنها اهمیت دارد و قصد دارند فرآیند طراحی و توسعه محصول خود را با محوریت کیفیت سازماندهی و مدیریت کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • سازماندهی واحد تحقیق و توسعه
 • سازماندهی مدارک و مستندات مهندسی
 • طراحی و توسعه محصول به صورت طرح ریزی شده و یکپارچه
 • تعیین شفاف نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات در پروژه های طراحی و توسعه محصول
 • حداقل شدن برگشت به عقب ها در پروژه های توسعه محصول
 • کاهش هزینه های خطا در طراحی و توسعه محصول
 • افزایش تمرکز تیم توسعه محصول بر رویکردهای نوآورانه و جدید

SPC طرح ریزی و پیاده سازی

کنترل آماری فرآیند

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولیدی که قصد دارند به جای تمرکز روی عدم انطباق ها و میزان عیوب محصول، روی اینکه چقدر حول استانداردها و معیارهای تولید می کنند تمرکز کنند و با تجزیه و تحلیل های آماری، کیفیت محصولات خود را تحت کنترل داشته باشند.

مزایایی اجرای پروژه

 • تغییر دیدگاه کنترل کیفیت سازمان از شناسایی عیوب به افزایش کیفیت استاندارد محصول
 • پیشگیری از بروز عیوب های متداول محصول قبل از تحقق آن
 • کاهش چشمگیر هزینه های دوباره کاری و ضایعات
 • بهینه سازی فرآیند های تولیدی
 • پایداری در کیفیت محصولات تولید
 • افزایش ضایت مشتری
 • ایجاد مزیت رقابتی
 • آمادگی کیفی محصول جهت صادرات

MSA طرح ریزی و پیاده سازی

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید که خروجی های سیستم اندازه گیری برای آنها اهمیت دارد و قصد دارند از صحت و دقت و قابلیت آنها اطمینان حاصل نمایند.

مزایایی اجرای پروژه

 • اطمینان اعداد و ارقام حاصله از اندازه گیری های مرتبط با محصول
 • اقدام پیشگیرانه جهت جلوگیری از انحرا اندازه گیری ها
 • اطمینان از قابلیت سیستم های اندازه گیری
 • بهسنه سازی سیستم اندازه گیری محصول

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO10002:2018

خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات مشتریان

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که رضایت را اولویت می دانند و قصد دارند تجربه های جدیدی از رفع نیاز ها و انتظارات مشتریانشان خلق کنند و با رقبای خود متمایز شوند.

مزایایی اجرای پروژه

 • بهینه سازی و افزایش بهره وری فرآیند رسیدگی به شکایات و کاهش هزینه های شکایات
 • ایجاد یکپارچگی فرآیند رسیدگی به شکایات با سایر استاندارهای مدیریتی سازمان
 • اثربخشی فرآیندی رسیدگی به شکایات و افزایش مشتریان وفادار
 • افزایش رضایت مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی در بازار
 • شفاف شدن نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات و برقراری نظم در سراسر سازمان
 • بهبود ارتباط و تعامل کارکنان و مشتریان و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان
 • آمادگی همیشگی سازمان از طریق شناسایی و ارزیابی ریسک های فرآیند رسیدگی به شکایات
 • همسو سازی استراتژی ها و فعالیت های رسیدگی به شکایات براساس Ccntext سازمان

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO10004:2018

خطوط راهنما برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که رضایت را اولویت می دانند و قصد دارند تجربه های جدیدی از رفع نیاز ها و انتظارات مشتریانشان خلق کنند و با رقبای خود متمایز شوند.

مزایایی اجرای پروژه

 • بهینه سازی و افزایش بهره وری فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری و کاهش هزینه ها
 • ایجاد یکپارچگی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری با سایر استاندارهای سازمان
 • اثربخشی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری و افزایش میزان فروش محصولات
 • افزایش رضایت مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی در بازار
 • شفاف شدن نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات و برقراری نظم در سراسر سازمان
 • هم راستایی طراحی و توسعه محصولات و خدمات سازمان با رضایت مشتریان
 • افزایش انعطاف پذیری و آمادگی همیشگی سازمان در تغییرات نیازها و انتظارات مشتریان

FMEA طرح ریزی و پیاده سازی

تجزیه و تحلیل حالات بلقوه خرابی

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که قصد دارند قبل از خرابی یا شکست های احتمالی در محصول یا خدمت خود مطلع باشند و تصمیم و اقدام لازم را اتخاذ نموده و ریسک فرآیندهای تولیدی و خدماتی خود را شناسایی، ارزیابی، تحلیل و کنترل کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • کاهش ریسک های خرابی یا شکست در محصول و یا خدمات سازمان
 • افزایش پایداری در کیفیت محصول و یا خدمات ارایه شده به مشتری
 • افزایش رضایت مشتری
 • کاهش غافلگیری از خرابی محصول و یا خدمات
 • ایجاد مزیت رقابتی در محصولات و یا خدمات
 • ایجاد کیفیتی پایدار در محصول و یا خدمات و ماندگاری در ذهن مشتریان

5S طرح ریزی و پیاده سازی

نظام آراستگی

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که قصد دارند از نظر آراستگی سازمان خود را ساماندهی کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • بهبود محیط کاری و ایجاد شرایطی خوشایند برای کارکنان
 • افزایش انگیزه در کارکنان
 • افزایش بهره وری در ارایه محصول و یا خدمات
 • کاهش ضایعات و دوباره کاری های ناشی از خطای انسانی
 • برقراری نظم و انظباط در سراسر سازمان

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 45001:2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که قصد دارند ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را مدیریت کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • مدیریت و کاهش حوادث و شبه حوادث در سازمان
 • افزایش انگیزه و ایمنی کارکنان
 • ایجاد و توسعه محیط کاری ایمن و خوشایند
 • کنترل ریسک های بروز حوادث قبل از وقوع آنها
 • افزایش تعهد و احساس مسئولیت کارکنان

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 14001:2015

سیستم مدیریت محیط زیست

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که به محیط زیست و حفظ آن اهمیت می دهند.

مزایایی اجرای پروژه

 • کنترل و کاهش آلاینده های محیط زیست
 • ایجاد محیط کاری پاک و خوشایند
 • توسعه فضای سبز سازمان و افزایش انگیزه کارکنان

تشریح الزامات استاندارد ISO29001:2010

سیستم مدیریت کیفیت ویژه بخش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که کیفیت محصول و خدماتشان اهمیت دارد و قصد دارند کسب و کار خود را با محوریت کیفیت سازماندهی و مدیریت کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • همکاری با پتروشیمی ها و شرکت های نفت و گاز
 • افزایش فروش و سود آوری
 • کاهش هزینه ها در بلند مدت
 • افزایش بهره وری و مزیت رقابتی
 • بهینه نمودن فرآیند ها
 • شفاف شدن نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات و برقراری نظم در سراسر سازمان
 • بهبود ارتباط و تعامل با کارکنان و مشتریان
 • همسو سازی فعالیت ها و کارکنان با جهت گیری های استراتژیک سازمان
 • فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر
 • ایجاد فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید
 • افزایش اطمینان مشتریان از تعهد سازمان به کیفیت محصولات و خدمات
 • ممیزی مستقل توسط شرکت های گواهی دهنده خارجی و اخذ اعتبار بین المللی
 • افزایش رضایت مشتریان
 • بهبود کیفیت محصولات و خدمات
 • تحویل بموقع محصولات و خدمات
 • ردیابی محصولات و خدمات

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO31000:2018

مدیریت ریسک – خطوط راهنما

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که قصد دارند ریسک های کلییه فرآیندهای خود را شناسایی، ارزیابی و تحلیل کنند و اقدام به موقع جهت کنترل آن انجام دهند.

مزایایی اجرای پروژه

 • کاهش ریسک های خرابی یا شکست در فرآیندهای سازمان
 • افزایش پایداری در کیفیت محصول و یا خدمات ارایه شده به مشتری
 • افزایش رضایت مشتری
 • کاهش غافلگیری از شکست در دستیابی به اهداف
 • ایجاد مزیت رقابتی در محصولات و یا خدمات
 • ایجاد کیفیتی پایدار در محصول و یا خدمات و ماندگاری در ذهن مشتریان

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 10015:2019

خطوط راهنما مدیریت صلاحیت و توسعه کارکنان

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که می خواهد کارکنان خود را در راستای جهت گیری های استراتژیک سازمان توسعه دهند و به نحوی یکپارچه صلاحیت آنها را مدیریت کنند.

مزایایی اجرای پروژه

 • بهینه سازی و افزایش بهره وری فرآیند صلاحیت و توسعه کارکنان و کاهش هزینه ها
 • ایجاد یکپارچگی فرآیند صلاحیت و توسعه کارکنان با سایر استاندارهای مدیریتی سازمان
 • ایجاد ارزش افزوده در سازمان از طریق منابع انسانی با صلاحیت و توسعه یافته
 • هم راستایی آموزش ها و توسعه کارکنان و صلاحیت آنها با استراتژی ها و اهداف سازمان
 • افزایش انعطاف پذیری و آمادگی همیشگی منابع انسانی در تغییرات درونی و بیرونی کسب و کار

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO10005:2005

خطوط راهنما برای طرح های کیفیت

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که قصد دارند ساختار کنترل کیفیت و بازرسی خود را استاندارد نموده و سازماندهی نمایند.

مزایایی اجرای پروژه

 • سازماندهی کنترل ها و بازرسی های محصول و خدمات
 • حذف بازرسی های کیفی اضافی و کاهش هزینه های کیفیت
 • افزایش اثربخشی کنترل های کیفی سازمان
 • افزایش توانمندی بدنه بازرسی کیفی سازمان در شناسایی به موقع عیوب و کنترل مناسب محصولات و خدمات
 • افزایش رضایت مشتری
 • جلوگیری از ارسال محصول یا انجام خدمات نامنطبق

COQ طرح ریزی و پیاده سازی

هزینه های کیفیت

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که قصد دارند هزینه هایی که بابت کیفیت صرف می کنند را مدیریت و کنترل نمایند.

مزایایی اجرای پروژه

 • تعیین میزان هزینه هایی که سازمان بابت کیفیت پرداخت می کند و مشتری بهای آن را پرداخت نمی کند
 • تفکیک سرفصل های هزینه های کیفیت در سیستم مالی سازمان
 • شفاف شدن هزینه های کیفیت و سهم هریک از مشاغل سازمان
 • تمرکز بیشتر بر هزینه های سربار سازمان و حداقل کردن آنها

طرح ریزی و پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 9004:2016

راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار در سیستم مدیریت کیفیت

مشخصات پروژه

مخاطبان

 • کلیه شرکت های تولید و خدماتی که استاندارد ISO 9001:2015 را پیاده سازی نموده اند.

مزایایی اجرای پروژه

 • بهبود فرآیندهای سازمان
 • قرار گرفتن در مسیر تعالی و دستیابی به موفقیت پایدار
 • تعیین میزان بلوغ سازمان

فرم درخواست مشاوره

لطفا اطلاعات زیر را با دقت تکمیل بفرمایید.

10 + 2 =