بهین ابزار ایساتیس

نوع خدمات

  • مشاوره
  • تدریس

شرح خدمات

  • ISO/TS 16949:2009
  • کنترل آماری فرآیند (SPC)
  • تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)
  • طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)
  • تحلیل آثار بالقوه خرابی در فرآیند (PFMEA)
  • ممیزی محصول (SQFE)

درباره پروژه

این پروژه را به عنوان کارشناس پروژه ها در گروه آموزشی و مشاورین پارسه، انجام داده ام.

درباره شرکت

تولید کننده قطعات خودرو

وب‌سایت