سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)

نوع خدمات

  • مشاوره

شرح خدمات

  • تدوین استاندارد ملی ارایه غذا و نوشیدنی های حلال

درباره شرکت

‡تشکیلات سازمان ملي استاندارد ايران همزمان با تصويب قانون اوزان و مقياس ها در سال 1304 خورشیدی شکل گرفت و تا سال 1311 به نام اداره «اوزان و مقادير» در وزارت فلاحت، تجارت و فوايد عامه فعاليت داشت.

در سال های 1311 تا 1331 به نام  ” اداره اوزان و مقیاس ها” تحت پوشش اداره کل تجرات به فعالیت خود ادامه داد و در سال های 13331 و 1339 در وزارت اقتصاد ملی مستقر بود.

با تصويب قانون در سال 1339 مؤسسه استاندارد ايران تأسيس شد و كار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعيين شده آغاز كرد و در همان سال به عضويت سازمان بين المللی استاندارد (ISO) درآمد.

در سال 1344 آزمایشگاه های واقع در شهر صنعتي كرج (محل فعلي) به مؤسسه ملحق و نام آن به “مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران” تغییر یافت.

در سال 1349 قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران شامل 17 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلسین وقت گذشت.

در سال های 1353 تا 1371 جايگاه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زيرمجموعه وزارت صنايع قرار داشت و از سال 1371 با تصويب قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در مجلس شوراي اسلامي، مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل شد.

طبق تصويب نامه يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري، در تاریخ 24 مهر 1390 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير نام داد و زير نظر مستقيم رياست جمهوري قرار گرفت.

سازمان ملی استاندارد تا کنون حدود 27 هزار عنوان استاندارد ملي را تاكنون تدوين كرده است كه بيشترين ميزان استانداردهاي تدوين شده به ترتيب در زمينه مكانيك و فلزشناسي با 3528 موضوع، صنایع شیمیایی و پلیمر با 3504 موضوع، خوراک و فرآورده های کشاورزی با 3317 موضوع، خودرو و نیرو محرکه با 2889 موضوع می باد.

همچنین در حوزه خدمات 824 استاندارد و در زمینه مدیریت کیفیت 154 موضوع تدوین شده است.

پ.ن: آخرین جلسه تجدید نظر استاندارد “ارایه غذا و نوشیدنی های حلال” در دفتر ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای صنایع غذایی کشور

وب‌سایت