نیرو سازه پرند

نوع خدمات

  • ممیزی

شرح خدمات

  • ISO 9001:2015

درباره شرکت

شرکت نیروسازه پرند با هدف طراحی، تامین و تولید نوآورانه و ارزش آفرین تجهیزات زیرساختی و فناورانه صنعت برق در جهت تحقق چشم انداز ” انتخاب اول راه حل های جامع تجهیزات زیرساختی و فناورانه صنعت برق منطقه با اهتمام به مسئولیت های اجتماعی” و با بکارگیری و استقرار استانداردهای مدیریت و در نظر گرفتن الزامات و انتظارات ذینفعان، خود را متعهد به رعایت موارد زیر می داند :

  •  توسعه زیرساخت ها و استفاده از تکنولوژی به روز جهت ارائه محصولات با کیفیت
  •  عارضه یابی و بهبود مدوام سیستم مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
  •  ارتقاء سطح رضایت مشتریان و بهبود مداوم محصولات و خدمات پس از فروش
  •  لزوم افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید
  •  یادگیری و آموزش نیروی انسانی به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص آنها

وب‌سایت