سبک های رهبری

سبک های رهبری

سبک های رهبری  ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ { “23 دقیقه” مقدمه اگر از گروه های کسب و کار بپرسید ” رهبران اثربخش چه کاری انجام می دهند؟ “رهبران استراتژی تعیین می کنند، انگیزه ایجاد  می کنند، ماموریت خلق می کنند و فرهنگ می سازند. یا بپرسید...
کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید

کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید

کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید  ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ { 15 دقیقه استانداردهای سیستم مدیریت مزایای فن آوری، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد:  یک سیستم مدیریت صحیح اجرا شده می تواند به قدرت مالی و تاب آوری یک سازمانی کمک کند. علاوه...
راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19

راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19

راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19  ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ { 20 دقیقه مقدمه: با آمدن ویروس “Pandemic” یا عالم گیر COVID-19 از خانواده “CORONA” کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ سرتاسر جهان را درگیر خود کرده و چشم اندازی پر از...
نحوه تشخیص اعتبار گواهینامه های ISO

نحوه تشخیص اعتبار گواهینامه های ISO

نحوه تشخیص اعتبار گواهینامه های ISO  ۰۵ فروردین ۱۳۹۹ { ۲ دقیقه آنچه ابتدا باید بدانیم: در سرتاسر دنیا شرکت ها به دلایل مختلفی اقدام به دریافت گواهینامه از مراجع و یا مراکز ثبت و صدور گواهینامه می نمایند، به طور مثال: نشان دادن انطباق محصول و یا خدمات خود...