سبک های رهبری

سبک های رهبری

سبک های رهبری  ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ { “23 دقیقه” مقدمه اگر از گروه های کسب و کار بپرسید ” رهبران اثربخش چه کاری انجام می دهند؟ “رهبران استراتژی تعیین می کنند، انگیزه ایجاد  می کنند، ماموریت خلق می کنند و فرهنگ می سازند. یا بپرسید...
کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید

کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید

کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید  ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ { 15 دقیقه استانداردهای سیستم مدیریت مزایای فن آوری، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد:  یک سیستم مدیریت صحیح اجرا شده می تواند به قدرت مالی و تاب آوری یک سازمانی کمک کند. علاوه...