راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19

راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19

راهکاری اجرایی برای مدیریت کسب و کار در شرایط بحران COVID-19  ۰۶ فروردین ۱۳۹۹ { 20 دقیقه مقدمه: با آمدن ویروس “Pandemic” یا عالم گیر COVID-19 از خانواده “CORONA” کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ سرتاسر جهان را درگیر خود کرده و چشم اندازی پر از...