مجموعه سازی توس

مجموعه سازی توس

مجموعه سازی توس  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات IATF 16949:2016 الزامات لجستیک پژو-سیتروین طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP) تحلیل آثار بالقوه خرابی در محصول و فرآیند (DFMEA, PFMEA) ممیزی محصول (SQFE)  درباره پروژه این پروژه را به عنوان...
رینگ سازی مشهد

رینگ سازی مشهد

رینگ سازی مشهد  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات الزامات لجستیک پژو-سیتروین طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP)  درباره پروژه این پروژه را به عنوان کارشناس پروژه ها در گروه آموزشی و مشاورین پارسه، انجام داده ام.  درباره شرکت شرکت رینگ...