صنایع غذایی مانا

صنایع غذایی مانا

صنایع غذایی مانا  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره پروژه این پروژه را با حمایت آقای مهندس علیرضا غیاثی که از مشاوران، مدرسان و سرممیزان بنام و شناخته شده سیستم های ایمنی مواد غذایی در کشور هستند، انجام داده ام. شایان ذکر...
آرد البرز

آرد البرز

آرد البرز  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره پروژه این پروژه را با حمایت آقای مهندس علیرضا غیاثی که از مشاوران، مدرسان و سرممیزان بنام و شناخته شده سیستم های ایمنی مواد غذایی در کشور هستند، انجام داده ام.  درباره...
بهین ابزار ایساتیس

بهین ابزار ایساتیس

بهین ابزار ایساتیس  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO/TS 16949:2009 کنترل آماری فرآیند (SPC) تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول (APQP) تحلیل آثار بالقوه خرابی در فرآیند (PFMEA) ممیزی محصول (SQFE)  درباره پروژه...
بهینه سازان آتیه

بهینه سازان آتیه

بهینه سازان آتیه  نوع خدمات مشاوره تدریس  شرح خدمات ISO 9001:2015  درباره پروژه این پروژه را به عنوان کارشناس پروژه ها در گروه آموزشی و مشاورین پارسه، انجام داده ام.  درباره شرکت گروه شرکت های بهینه سازان آتیه آزما و مرکز تخصصی طب کار...
جامع پیمان

جامع پیمان

جامع پیمان  نوع خدمات مشاوره  شرح خدمات ISO/TS 16949:2009  درباره پروژه این پروژه را به عنوان کارشناس پروژه ها در گروه آموزشی و مشاورین پارسه، انجام داده ام.  درباره شرکت تولید کننده انواع بوستر مستر ترمز خودرو  وب‌سایت ندارد...